Friday, May 20, 2005

Poems in Translation

Pagtatalik
The Act of Life ni Jacques Cousteau

Isang libog – marikit na kaguluhan
Ng alikabok at hangin
Lumiit naging pulang lupa
Nang tunaw at init

Sa mga nakalipas na habagat at amihan
Ang mundo ay sadyang bughaw
Siya’y isang sapiro
Umiiikot sa kalawakan

Isang pagkaraos ng libog sa sihay
Sa dagat ang bumuhay
Siya’y nagromansa ng buhay at libog
At buhay, ang dagta ng dagat
Ay umapaw sa kalupaan

Isang kadyot ng sihay
Ay bumuhay sa maraming libog
Mga larvae sa karagatan
Sa punla at tamod ng mga pusit
Sa paglalayag ng salmon
Sa pagpapangako ng albatross

Isang kadyot sa sihay
Ang nagpalipad ng ating pangarap sa buwan
Kay Marte, Venus at Jupiter
At kinabukasan, didilig ng luha sa ibang mga tala

Ang marikit na libog ng ating pag-ibig
Na iniyakan ng araw at lupa
Buhay- ang milagro ng dagat na ngayo’y ating hawak
Buhay – naghihirap at nanganganib sa kanyang huling supling.