Sunday, February 03, 2008

UPIS Naming Mahal

The University of the Philippines alma mater hymn "UP Naming Mahal" has been adopted by all sorts of alumni with all sorts of political stripes. The left has its own version in the musical "Lean".

I propose a version for the graduates of the UP Integrated School, the basic education unit of the Diliman campus.

My fellow Diliman brats, have fun.

UPIS Naming mahal
High school na hirang
Ang tining namin
di nyo pwedeng isnabin.

Malayong lupain
Kaya naming marating
Di rin magbabago and damdamin 2x

Luntian at pula
Sagisag magpakalilanman
Ating ipagdiwang
kalayaan ng kabataan

Humayo't itanghal
galing at abilidad
Mabuhay ang pagasa ng UP Diliman
Mabuhay ang tagapagligtas ng Diliman!


BTW the last two lines are so apt. If not for the UPIS graduates in the Diliman campus,the whole university may have crashed.

:)

No comments: